Mastodon Mastodon POLL : What did you think of Kidding - Double Episode Season Premiere?

SpoilerTV - TV Spoilers

POLL : What did you think of Kidding - Double Episode Season Premiere?Recommendations